Girl in Class

Najważniejsze cechy naszych zajęć

W LEO realizujemy podstawę programową szkoły podstawowej, jednak bazujemy na fińskim modelu edukacyjnym. Co to oznacza?

Nasz autorski program zajęć uwzględnia przede wszystkim takie aspekty jak:

  • przygotowanie dzieci do życia,

  • samodzielność i odpowiedzialność,

  • rozwijanie talentów,

  • zastosowanie nowoczesnych metod dydaktycznych,

  • brak zadań domowych - nauka odbywa się w szkole,

  • nacisk na język angielski,

  • brak ocen, kartkówek czy sprawdzianów - przyrost wiedzy monitorujemy za pomocą map osiągnięć ucznia,

  • umiejętność odpoczywania i kontakt z przyrodą,

  • wykorzystanie przyjaznych dzieciom technologii.

 
Raising Hands

Przykładowy PLAN DNIA

8.00 - 8.30 zbieranie się dzieci, swobodne zabawy, relax - można nawet przysnąć na wygodnych poduszkach :)

8.30 - 9.00 czas czytania - czytamy nasze ulubione bajki, książki, komiksy. Dzieci, które potrafią już czytać mogą czytać innym na głos lub każdy czyta po cichu albo z nauczycielem.

9.00 - 9.30 śniadanie

9.30 - 10.00 krąg otwierający: omawiamy ważne sprawy, uczymy się słuchać innych oraz wypowiadać na forum, ustalamy plan dnia - już tutaj realizujemy wiele założeń podstawy programowej.

10.00 - 13.00 czas lekcji: w tym czasie realizujemy podstawę programową podczas różnorodnych form zajęć: kreatywnych warsztatów, lekcji j.angielskiego metodą Leo English czy matematyki metodą Math Circle, uczymy się ortografii, szybkiego czytania i skutecznego zapamiętywania metodą Leo Maniak, pracujemy w podręcznikach, a także mamy zajęcia sportowe.

KONIEC ZAJĘĆ W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ

13.00 - 13.30 obiad

POCZĄTEK ZAJĘĆ DODATKOWYCH

13.30 - 15.30 czas odpoczynku, kreatywnej nudy oraz swobodnej zabawy, a także zajęć kreatywnych. W tym czasie wychodzimy również na spacery.

15.30 - 16.30/17.00 czas zajęć rozwijających (w zależności od dnia tygodnia) dodatkowy j.angielski, programowanie, j.hiszpański.

Dużym plusem naszych lekcji jest to, że wcale nie muszą odbywać się w klasie - gdy tylko pogoda na to pozwala, zajęcia odbywają się w plenerze.

 

Jak uczymy?

W LEO wierzymy, że przyjazne podejście do edukacji, wzajemne zaufanie i brak stresujących ocen i sprawdzianów to klucz do sukcesu edukacyjnego Naszych dzieci. Podczas procesu edukacyjnego stosujemy elementy Pozytywnej Dyscypliny oraz Trening Uważności.

W model fińskiej edukacji wpisują się świetnie metody stosowane w Leonardo School, czyli angielski metodą Leo English oraz skuteczna nauka metodą Leo Maniak. W nauczaniu matematyki korzystamy również z metody Math Circle z Matplanety. W ramach zajęć dodatkowych proponujemy dodatkowy angielski Leo English, język hiszpański oraz programowanie komputerów.

Nie może również zabraknąć zajęć sportowych.

 
  • Facebook

©2020 by Centrum Nowoczesnej Edukacji LEO. Stworzone przy pomocy Wix.com