Girl in Class

Najważniejsze cechy naszych zajęć

W LEO realizujemy podstawę programową szkoły podstawowej, jednak bazujemy na fińskim modelu edukacyjnym. Co to oznacza?

Nasz autorski program zajęć uwzględnia przede wszystkim takie aspekty jak:

  • przygotowanie dzieci do życia,

  • samodzielność i odpowiedzialność,

  • rozwijanie talentów,

  • zastosowanie nowoczesnych metod dydaktycznych,

  • brak zadań domowych - nauka odbywa się w szkole,

  • nacisk na język angielski,

  • brak ocen, kartkówek czy sprawdzianów - przyrost wiedzy monitorujemy za pomocą map osiągnięć ucznia,

  • umiejętność odpoczywania i kontakt z przyrodą,

  • wykorzystanie przyjaznych dzieciom technologii.

Raising Hands

Przykładowy PLAN DNIA

8.00 - 8.30 zbieranie się dzieci, swobodne zabawy, relax - można nawet przysnąć na wygodnych poduszkach :)

8.30 - 9.00 czas czytania - czytamy nasze ulubione bajki, książki, komiksy. Dzieci, które potrafią już czytać mogą czytać innym na głos lub każdy czyta po cichu albo z nauczycielem.

9.00 - 9.30 krąg otwierający: omawiamy ważne sprawy, uczymy się słuchać innych oraz wypowiadać na forum, ustalamy plan dnia - już tutaj realizujemy wiele założeń podstawy programowej.

9.30 - 10.00 przerwa, drugie śniadanie

10.00 - 14.00 czas lekcji: w tym czasie realizujemy podstawę programową podczas różnorodnych form zajęć: kreatywnych warsztatów, lekcji j.angielskiego metodą Leo English czy matematyki metodą Math Circle, lekcji muzyki, pracujemy z kartami pracy, a także mamy zajęcia sportowe. Możemy realizować zajęcia na zewnątrz.

w międzyczasie 13.00 - 13.30 obiad

14.00 - 14.30 odbiór dzieci - koniec zajęć (istnieje możliwość odebrania dziecka później)

Dużym plusem naszych lekcji jest to, że wcale nie muszą odbywać się w klasie - gdy tylko pogoda na to pozwala, zajęcia odbywają się w plenerze.

W klasie 4 odbywają się również zajęcia z przyrody, historii i j.polskiego.

Przewidujemy również zajęcia z informatyki z programowaniem komputerów i zajęcia z technik zapamiętywania.

 

Jak uczymy?

W LEO wierzymy, że przyjazne podejście do edukacji, wzajemne zaufanie i brak stresujących ocen i sprawdzianów to klucz do sukcesu edukacyjnego Naszych dzieci. Podczas procesu edukacyjnego stosujemy elementy Pozytywnej Dyscypliny oraz Trening Uważności.

W model fińskiej edukacji wpisują się świetnie metody stosowane w Leonardo School, czyli angielski metodą Leo English oraz skuteczna nauka metodą Leo Maniak. W nauczaniu matematyki korzystamy również z metody Math Circle z Matplanety.

Nie może również zabraknąć zajęć sportowych.

Girls Talking