top of page

Najważniejsze cechy naszych zajęć

W LEO bazujemy na fińskim modelu edukacyjnym.

Co to oznacza?

Nasz autorski program zajęć uwzględnia przede wszystkim takie aspekty jak:

  • przygotowanie dzieci do życia,

  • przedsiębiorczość i zaradność

  • samodzielność i odpowiedzialność,

  • rozwijanie talentów,

  • zastosowanie nowoczesnych metod dydaktycznych,

  • brak zadań domowych - nauka odbywa się w szkole,

  • nacisk na język angielski,

  • brak ocen, kartkówek czy sprawdzianów - przyrost wiedzy monitorujemy za pomocą map osiągnięć ucznia,

  • umiejętność odpoczywania i kontakt z przyrodą,

  • wykorzystanie przyjaznych dzieciom technologii.

Harmonogram zajęć

Harmonogram zajęć uzależniony jest od wieku dzieci.

W klasach 0-3 zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8:00 (czas nauki czytania, pisania, liczenia, doskonalenia umiejętności z zakresu podstawy programowej).  Przerwy organizowane są według potrzeb.  Od godz. 11:00 w zależności od dnia, dzieci mają zajęcia projektowe, rozwojowe, edukację finansową, zajęcia z logicznego myślenia i angielskiego, zajęcia komputerowe, gotowanie i basen oraz zajęcia sportowe.

W starszych klasach nauka organizowana jest w nieco inny sposób. Dzieci mają zajęcia z różnymi edukatorami, mają więcej czasu na rozwijanie swoich zainteresowań. Ważne jest także planowanie swojej pracy. Dzieci pracują bardziej samodzielnie.  W klasie 4. również chodzimy na basen, mamy zajęcia komputerowe czy angielski, logiczne myślenie, zajęcia rozwojowe, itp.

Zajęcia: Życie studenckie

Jak uczymy?

W NieZwykłej Szkole wierzymy, że przyjazne podejście do edukacji, wzajemne zaufanie i brak stresujących ocen i sprawdzianów to klucz do sukcesu edukacyjnego Naszych dzieci. Stawiamy na naukę samodzielności i odpowiedzialność.

W nasz model edukacji wpisują się świetnie metody stosowane w Leonardo School, czyli angielski metodą Leo English. 

Nie może również zabraknąć zajęć sportowych.

Podstawę programową realizujemy często metodą projektu, dzięki której dzieci uczą się w praktyce a zdobywana wiedza jest łatwo zapamiętywana.

IMG-20230111-WA0008.jpg
bottom of page